สมาร์ทไลฟ์ รุ่น WD933 : เต้ารับแบบมีวงจรตัดไฟฟ้า รั่วลงดินอัตโนมัติ (GFCI Receptacle) - SAFE-T-CUT SMART
หน้าแรก >> สมาร์ทไลฟ์ รุ่น WD933 : เต้ารับแบบมีวงจรตัดไฟฟ้า รั่วลงดินอัตโนมัติ (GFCI Receptacle)

สมาร์ทไลฟ์ รุ่น WD933 : เต้ารับแบบมีวงจรตัดไฟฟ้า รั่วลงดินอัตโนมัติ (GFCI Receptacle)

Spread the love

เต้ารับกันดูด — สำหรับใช้แทนเต้ารับธรรมดา เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วดูด โดยเฉพาะในจุดที่มีความเสี่ยง

สามารถเดินสายไฟพ่วงไปยังเต้ารับธรรมดาเพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าดูดได้เช่นเดียวกัน

กำลังไฟ 16 แอมป์ ป้องกันไฟฟ้ารั่วที่ความไว 10mA ตัดไฟฟ้ารั่วได้ภายใน 0.03 วินาที