เกี่ยวกับเรา - SAFE-T-CUT SMART
SAFE-T-CUT SMART
ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด
หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

• ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า

• ผู้ผลิตไทยรายแรกที่แนะนำเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วให้เป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

• ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ บริษัทฯ ได้มีการเติบโตและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและพร้อมพัฒนาไปสู่ตลาดต่างประเทศด้วยมาตรฐานสากลและคุณภาพระดับสูง

• เป็นแบรนด์สินค้าไทยเพียงแบรนด์เดียวที่ติดอยู่ในกลุ่มผู้นำสินค้า 3 อันดับต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low Voltage Power Products) (ที่มา Fross and Sullivan market engineering research 2015)


เซฟ-ที-คัท สมาร์ท ได้มีการพัฒนาทางวิศวกรรมตลอดเวลา ด้วยทีมงานวิศวกรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาพร้อมการผสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้จากอีกหลายๆองค์กร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี, สังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

ปัจจุบัน เซฟ-ที-คัท ได้รับใบสิทธิบัตร จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 24 ฉบับและโรงงานผลิตได้รับมาตรฐานISO9001/2015 และในปี 2561 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการผลิตที่ขยายตัวมากขึ้น

บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาและคุณภาพการผลิตให้ทันสมัย เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในปี 2020 คือ “การเป็นผู้นำด้านการจัดการพลังงานและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ (Energy Management & Intelligent Safety System)”

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านการจัดการพลังงานและ
ระบบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า

พันธกิจ

- สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยและธุรกิจขนาดเล็ก
- สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าแก้ผู้บริโภค
- พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ
- ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ความเป็นมา

พ.ศ. 2513- 2517 ดร. ชวาล กีรติภักดี ได้พบเหตุการณ์ลูกน้องถูกไฟดูดจากการทำงาน จึงคิดหาหนทางเพื่อป้องกันความสูญเสียดังกล่าว จากนั้นท่านได้ร่วมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆสาขา ประดิษฐ์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วลงดินได้สำเร็จ และทดสอบจนได้คุณภาพที่ถูกต้องและแม่นยำ ได้เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันกระไฟรั่ว/ดูดของคนไทยเป็นรายแรก
พ.ศ. 2518 เริ่มก่อตั้งกลุ่มบริษัท เซฟ-ที-คัท ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาทและเริ่มรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
พ.ศ. 2537 โรงงานแห่งแรกที่จังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มเปิดดำเนินการ
พ.ศ. 2539 ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชัยนาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มบุคคลกรเป็น 300 คน
พ.ศ. 2541 ก่อตั้งบริษัทใหม่ในกลุ่มบริษัท เซฟ-ที-คัท เพื่อดูแลศูนย์ปฏิบัติการ รวมถึงดูแลการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายประเทศและต่างประเทศ
พ.ศ. 2542 ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 โดยการตรวจสอบจาก BVQI บูโร เวอริทัส กลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
พ.ศ. 2544 กลุ่มสินค้า RCBO ได้รับมาตรฐาน มอก.909-2548
พ.ศ. 2552 แยกการดำเนินงานออกมาเป็นบริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกว่า 30 รายการ
พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล
- IP Innovator & Creator Awardsสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องตัดไฟรุ่น Special A V5 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัล
- Asian Excellence Award 2016 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia
- Premium Product of Thailand 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุสาหกรรมยอดเยี่ยม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
พ.ศ. 2561 ได้รับ
- โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001-2015 จาก BVQI บูโร เวอริทัส
- ได้รับรางวัล PM Award ผู้ส่งออกดีเด่น สาขา แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมุลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ. 2562 พัฒนาตู้ควมคุมระบบไฟฟ้าCONSUMER UNIT & RCBO รุ่น Premier Auto แบบปรับค่าความไวของกระแสไฟฟ้ารั่วได้อัตโนมัติตามสภาพความเป็นจริง
พ.ศ. 2564 เริ่มจำหน่ายตู้ควมคุมระบบไฟฟ้าCONSUMER UNIT & RCBO รุ่น iSafe ใช้งานผ่านapplication “ Safety Smart “ เปิด/ปิด เมนเบรกเกอร์ มีคุณสมบัติความสามารถอ่านค่าทางไฟฟ้าสำคัญรวมถึงอ่านค่ารั่วไหลของกระแสไฟฟ้าทั้งใน LและN, สั่งการและควบคุมได้ผ่านระบบIOT จากเครือข่ายWIFIและโทรศัพท์มือถือ
พ.ศ. 2565 พัฒนาตู้ควมคุมระบบไฟฟ้าCONSUMER UNIT & RCBO รุ่น iSmart สำหรับ 1 เฟสและ 3 เฟส ใช้งานผ่านapplication “ Safety Smart “ เปิด/ปิด เมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย และคุณสมบัติพื้นฐานเช่นเดียวกับ iSafe