คอนซูเมอร์ ยูนิต พร้อมอุปกรณ์ RCBO รุ่น RAS - SAFE-T-CUT SMART
หน้าแรก >> คอนซูเมอร์ ยูนิต พร้อมอุปกรณ์ RCBO รุ่น RAS

คอนซูเมอร์ ยูนิต พร้อมอุปกรณ์ RCBO รุ่น RAS

Spread the love

คอนซูเมอร์ ยูนิตพร้อมเมนกันดูด รุ่น RAS (แบบคุมทั้งวงจร)

สำหรับระบบไฟฟ้า 1 เฟส

ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้า Consumer Unit & RCBO ใช้สำหรับ บ้าน อาคาร และสำนักงานทั่วไปที่ต้องการความปลอดภัยจากอุบัติภัยทางไฟฟ้าจากเหตุไฟฟ้าดูด (กระแสไฟฟ้ารั่วผ่านคน), ไฟฟ้ารั่ว, กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Over Load) และไฟฟ้าลัดวงจร (Short Circuit)

จุดเด่น : RCBO เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ ถูกออกแบบมา

สำหรับเป็นเมนเบรกเกอร์ แบบ 2 โพล
: ป้องกันไฟฟ้าดูด, ไฟฟ้ารั่ว
: ไฟฟ้าลัดวงจร
: การใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดพิกัด
: ควบคุมการเปิดและปลดวงจรทั้งด้าน L และด้าน N
: ค่าความทนการลัดวงจร (Icu) สูงถึง 10,000 แอมป์
: สามารถตัดวงจรได้ในเวลาไม่เกิน 0.05 วินาที
: มีช่องแสดงการทำงาน (Indicator) ของ สวิทช์ เปิด-ปิด โดยแสดงการทำงานทั้งด้าน L และ N
: มีปุ่มทดสอบการทำงานได้ในตัว
: เมนเบรกเกอร์และเบรกเกอร์ย่อย ติดตั้งบนรางเสียบแบบปลั๊กอิน
: ตัวกล่องเหล็กผ่านมาตรฐานมอก.1436 เล่ม3-2564
: RCBO มาตรฐาน มอก.909-2548, IEC61009-1