SAFE-T-CUT SMART
ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด
หน้าแรก >> อุปกรณ์ ELCB กันดูด ขนาดเล็ก 15mA

อุปกรณ์ ELCB กันดูด ขนาดเล็ก 15mA

฿300฿400

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเกินลงดินอัตโนมัติ(RCCB)รุ่นEB03
เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติขนาดเล็กที่ออกแบบให้ใช้งานเฉพาะจุดต่อเพิ่มเติมจากระบบไฟฟ้าเดิม
: มีคุณสมบัติในการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วโดยเฉพาะเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความเสี่ยงในการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสูง
: ออกแบบให้มีรูปทรงทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นให้กับบ้านเรือนของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

model

E32 32A, EB03 32A