SAFE-T-CUT SMART
ตัดก่อนตาย เตือนก่อนวายวอด
หน้าแรก >> สมาร์ทปลั๊ก รุ่นR20-5 (สีขาว)

สมาร์ทปลั๊ก รุ่นR20-5 (สีขาว)

฿2,150

ชุดเต้ารับคุณภาพสูงที่มีอุปกรณ์ป้องกันอุบัติภัยทางไฟฟ้าไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ใช้สําหรับต่อพ่วงเต้ารับในบ้านของท่านขยายเพิ่มเต้ารับให้ใช้เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าได้หลายเครื่องตามความต้องการ
คุณสมบัติ
ตัดวงจรทันทีในเวลา 0.04 วินาที เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่ว (Leakage Current Protection),ไฟฟ้าดูด (ไฟฟ้ารั่วผ่านคน) มีปุ่ม TEST สําหรับตรวจสอบการทํางานของวงจรตรวจจับไฟฟ้ารั่วและเมื่อกดปุ่มหลอดไฟแสดงสถานะสีส้มจะสว่างขึ้น
ตัดวงจรทันทีเมื่อเกิดการลัดวงจร (Short Circuit Protection)
หลอดไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น

ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟฟ้าตก (Under Voltage Protection) หรือไฟฟ้าเกิน
(Over Voltage Protection)

ตัดวงจรเมื่อเกิดแรงดันไฟฟ้าตกหรือเกิน โดยหน่วงเวลาและเปิดวงจรอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้ามีความเสถียร เพื่อป้องกันความเสียหายแก่เครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัดวงจรเมื่อมีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลัง (Overload Protection)
โดยหน่วงเวลาไว้ 60 วินาที พร้อมไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกระพริบเพื่อเตือนและตัดวงจร (ระยะเวลาในการหน่วง เวลาจะสั้นลงหากปริมาณกระแสไฟฟ้าเกินมากขึ้น)

มีวงจรลดทอนไฟฟ้ากระโชกหรือแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ (Surge Protection)
ส่วนประกอบ
1. เต้ารับมาตรฐาน มอก.166 สามารถรองรับกระแสได้สูงถึง 16A ต่อเต้า จํานวน 1 ชุด

มีไฟแสดงสถานะการทํางาน (Power indicator) ขณะที่ทํางานหลอดไฟสี
น้ำเงินกะพริบแสดงถึงความพร้อมของวงจรควบคุม
ตัวกล่องทําจากเหล็กคุณภาพดี พ่นสีEpoxy Powder ทนทานต่อการ
เกิดรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี
ชุดสายปลั๊กเสียบใช้สายขนาดใหญ่เบอร์ 1.5 Sq.mm. ยาว 3 เมตร

รหัสสินค้า: SMART_PLUG หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

model

SMART PLUG #R20-5 (White)