เซฟ-ที-คัท สมาร์ท คิดค้นและพัฒนาสู่อนาคต

Previous
Next

     เซฟ-ที-คัท สมาร์ท ได้มีการพัฒนาทางวิศวกรรมตลอดเวลา ด้วยทีมงานวิศวกรในฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทจากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 40 ปี และการผสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานภายนอกองค์กร ได้แก่

     โครงการความร่วมมือต่อเนื่องกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) ในโครงการ Talent Mobility 

: โครงการตรวจและระบุตำแหน่งการเกิดอาร์คในระบบไฟฟ้า (Arc Fualt) ซึ่งคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการดักจับสัญญาณอาร์ค เพื่อลดสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้ 

: โครงการระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะภายในอาคาร

 

      นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดและต่อยอดองค์ความรู้จากอีกหลายๆองค์กร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยี, สังคมและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง

     ปัจจุบัน เซฟ-ที-คัท ได้รับใบสิทธิบัตร จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 24 ฉบับและโรงงานผลิตได้รับมาตรฐานISO9001/2015 และในปี 2561 ได้เริ่มนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการผลิตที่ขยายตัวมากขึ้น

     จากจุดเริ่มต้นด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน บริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตจนมีความเจริญก้าวหน้าเติบโต ขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจเพื่อความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า 
     ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน ซึ่งทุกคนล้วนแต่ผ่านการคัดเลือกฝึกฝนจนชำนาญในหน้าที่ มีความสามารถผลิตงานที่มีพร้อมทั้งคุณภาพและรวดเร็ว ทั้งมีการพัฒนาปรับเทคโนโลยีให้ทันสมัย 

ลงทะเบียน

Follow Us

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด 8 ซ.ริมทางด่วน 2 ถ.สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 แฟกซ์ : 02-741-4131

Made with by Soynetwork