ฝ่ายบริการลูกค้า

โทร. 027415181-3
มือถือ 082-8181188 , 090-6659756

กล่องข้อความ

คุณธนาพล ดวงศรี

หัวหน้าแผนกช่าง

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

เบอร์โทร 087-510-4141

 

คุณธนศักดิ์ ทรงสกุล

หัวหน้าส่วนงาน Exhibition

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 085-135-5881

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

คุณประสันติ  ชำกุล

หัวหน้าส่วนทำระบบไฟฟ้า

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

เบอร์โทร 085-817-2566

คุณวุฒิชัย ชื่นแช่ม

ช่างติดตั้งและบริการ

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

เบอร์โทร 094-720-7187

คุณสุรศักดิ์ สาดคำ

ช่างติดตั้งและบริการ

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

เบอร์โทร 085-871-9940

คุณศราวุธ ใจคำ

ช่างติดตั้งและบริการ

ฝ่ายบริการ 

เบอร์โทร 082-8181188

เบอร์โทร 090-6659756

เบอร์โทร 02-7415181-3

เบอร์โทร 061-251-7935

179 ซ.สุขุมวิท 62/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260

โทรศัพท์: 0-2741-5181-85 โทรสาร: 0-2741-5601

สายด่วน (24 ชม.)  โทร. 082-818-1188

E-mail : service@safe-t-cut.com

 

ลงทะเบียน

Follow Us

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด 8 ซ.ริมทางด่วน 2 ถ.สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 แฟกซ์ : 02-741-4131

Made with by Soynetwork