ความเป็นมา

Øพ.ศ. 2513- 2517 ดร. ชวาล กีรติภักดี และทีมงาน ได้ประดิษฐ์เครื่องตัดไฟฟ้ารั่วลงดินได้สำเร็จ และทดสอบจนได้คุณภาพที่ถูกต้องและแม่นยำ

Ø พ.ศ.2518 เริ่มก่อตั้งกลุ่มบริษัท เซฟ-ที-คัท ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

Ø  พ.ศ.2537 โรงงานแห่งแรกที่จังหวัดสมุทรปราการได้เริ่มเปิดดำเนินการ

Ø   พ.ศ.2539 ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดชัยนาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน 30  ล้านบาทเพื่อขยายกำลังการผลิตและเพิ่มบุคคลกรเป็น 300 คน

Øพ.ศ.2541 ก่อตั้งบริษัทใหม่ในกลุ่มบริษัท เซฟ-ที-คัท เพื่อดูแลศูนย์ปฏิบัติการ รวมถึงดูแลการจัดจำหน่ายสินค้าทั้งภายประเทศและต่างประเทศ

Øพ.ศ.2542  ได้รับมาตรฐาน ISO 9002 โดยการตรวจสอบจาก BVQI บูโร เวอริทัส กลุ่มบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้ใบรับรองในด้านคุณภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Øพ.ศ.2544 กลุ่มสินค้า RCBO ได้รับมาตรฐาน มอก.909-2548

Øพ.ศ.2552 แยกการดำเนินงานออกมาเป็นบริษัท เซฟ-ที-คัท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกว่า 30 รายการ

Øพ.ศ.2557-ปัจจุบัน

  • พ.ศ.2557 ได้รับรางวัล IP Innovator & Creator Awardsสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องตัดไฟรุ่น Special A V5 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  • พ.ศ.2559 ได้รับรางวัล

  : Asian Excellence Award 2016 โดยนิตยสาร Corporate Governance Asia

  : Premium Product of Thailand 2016 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

  : ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุสาหกรรมยอดเยี่ยม จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

  • พ.ศ.2561

  : โรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001-2015 จาก BVQI บูโร เวอริทัส

  : ได้รับรางวัล PM Award ผู้ส่งออกดีเด่น สาขา แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม จากสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมุลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

มอก. 1436-2540    มอก. 909-2548   มอก. 1102-2558   มอก. 824-2551   มอก. 1955-2551   มอก. 2425-2552 

IEC IEC 61009        IEC 60898            IEC 60947-2

ลงทะเบียน

Follow Us

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด 8 ซ.ริมทางด่วน 2 ถ.สุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 แฟกซ์ : 02-741-4131

Made with by Soynetwork